Kent Konseyleri..

12/29/2018 3:09:22 PM

Çağımızda her şey değişiyor dönüşüyor ve yaşamımızda var olmaya devam ediyor. Önceden var olmayan bazı sosyal yapılar karşımıza çıkıyor ve bunlar nasıl oluşturulmuş, amaçları nedir,  ne yapmaktalar merak konusu…

İşte onlardan biri! Kent Konseyleri.

Aslında biraz araştırdığınızda çok aktörlü, katılımcı ve demokratik yapıları ile  kent  konseyler önemli işler başarabilirler. Ancak bu yapıların nasıl oluştuğu ve neler yapması gerektiği konusunda yeterli bilgiye ihtiyacımız var. Son günlerde Adana Seyhan Kent Konseyi Fiziksel Aktivite ve Spor Meclisi kapsamında yaptığımız toplantılardan sonra bu sosyal yapıların içinde yer alırken öncelikle bu yapıları iyi tanımamız gerektiğinden yola çıkarak bu yazıyı yazmaya ve paylaşmaya karar verdim.

Birleşmiş Milletlerin “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan Çevre ve Kalkınma Konferansı 1992`de Rio de Janeiro`da yapılmıştır. Tüm insanlığın 21. yüzyıldaki ortak hedefi “Sürdürülebilir Kalkınma” olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için “Gündem 21” adlı eylem planı hazırlanmış ve  üye ülkelerce kabul edilmiştir.

Gündem 21’in 28. maddesinde, üye ülkelerin her biri kendi ülkelerinde yerel gündem programlarını oluşturmaları ve kendi halkları ile danışma sürenci başlatmaları yönünde bir çağrı bulunmaktadır. Bu çağrı doğrultusunda Türkiye tüm üye ülkeler gibi kendi ulusal hedef ve önceliklerini göz önünde bulundurarak çevre ve ulusal kalkınma arasındaki uyumun sağlanmasına yönelik oluşturulan belgeyi rehber olarak kullanmayı ve kendi “Ulusal Gündem 21”i hazırlamayı kabul etmiştir.

Böylece ülkemizdeki "Yerel Gündem 21"in serüveni başlamıştır. T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, bir proje olarak başlayan “Yerel Gündem 21” uygulamalarını bir programa dönüştürerek “Yerel Gündem 21" programını” hazırlamıştır. Bu programın kent ölçeğindeki katılımcı mekanizmaları olarak kent konseyleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ile yasal dayanak alınarak kurulmuştur:

 

“Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir”

Belediye yasasına göre hazırlanan “Kent Konseyi Yönetmeliği” 8 Ekim 2006 tarihinde 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir. Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclislerine sunulur. Belediye meclisleri kent konseylerinden gelen her türlü görüş ve uygulamalara duyarlı olmak ve dikkate almak zorundadır. Ancak uygulamalarda belediye meclisleri konseylerin görüş ve önerilerini dikkate almamakta ve yasal bir ihmal içinde bulunmaktadırlar.  

Kent konseyleri çok aktörlü kurumlar ile yerel demokrasi anlayışı çerçevesinde uygulamaya konulan yönetişimi temel alan bir model olarak tasarlanmıştır. Yönetişim kavramı katılımcılığa vurgu yapar. Katılımcılık ise politika oluşturma, uygulamada yapılanları denetleme ve sivil toplum örgütlerinin dahil edilmesini gerektirir. Böyle bir yapılanmanın hayata geçirilmesi kentlerde önemli işlerin yapılmasına yol açabilir.  Bu nedenle önümüzdeki süreçte yapılacak yerel seçimler için dileğimiz kent konseylerine işlerlik kazandıracak anlayışa sahip yerel yöneticilere ve belediye meclislerine sahip olmak.

2019 yılının hepimize sağlık ve huzur getirmesi istemiyle sevgiyle kalın…

                                                                           

 

 

 

 

 

               

Sayfayı Yazdır

Gönderen Email Adresi :

Arkadaşınızın Email Adresi :

Yorum Ekle Tüm Yorumları Oku

Okunma Sayısı :377
Diğer Yazılar

Belediyeler Bağlamında Bir Model Önerisi 'Kent Spor Kooperatifleri'
Sporda Toplumsal Cinsiyet Haritamız…
Sporun sihirli gücü
Kent Konseyleri..
Çocuklarımız ve hakları..
Dijitalleşme ve spor
Yaz Tatilinin Ardından Ben de Kalanlar…
Alıp başımı gidesim var!
Değerlerden yoksun gençlik mi yetiştiriyoruz?
Çıplak Ayaklı, Yamalı Pantolonlu, Tahta Bavullu Köy Çocukları ve Spor
 1  2  3      Sonraki >>

Copyright SPORBOX - 2019 | admin
bilgi@sporbox.net
Sporbox.net web sitesinde yer alan tüm yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Yorumlarda yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; sitenin genel görüşünü yansıtmamaktadır. Bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanylarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporbox.net sorumlu değildir

Hit : 80930584 | Dün : 61298 | Bugün : 55215
Livanet Professional Design